Finansieringstjänst

För att underlätta dina köp kan TOOLS hjälpa dig med finansieringslösningar. Många av våra produkter är av investeringskaraktär och har en lång livslängd. Du kan välja mellan vanlig hyra eller leasing. Skillnaden är att vid leasing så måste du avisera en köpare efter hyrestiden.

FINANSIERINGSLÖSNINGAR – SERVICE


Pris: Ingen uppläggningsavgift. Hyra faktureras kvartalsvis i förskott.
Tid: Hyrestiden kan variera mellan 36–60 månader.

Innehåll:

  • Du slipper belasta din likviditet.
  • Du får samma kostnad under hyrestiden – enkelt att budgetera
  • Hyran är en avdragsgill kostnad
  • En försäkring av produkten ingår i hyran
  • Med hyra får du råd att köpa rätt produkt och slipper pruta på dina behov
  • Om du behöver går det normalt att ”byta upp sig” till annan produkt
  • under hyrestiden
  • Ingen belastning på din checkkredit
  • Har du speciella behov så prata med TOOLS så kan vi skräddarsy en
  • lösning för dig!


Räkneexempel:
Produktens pris: 60 000 kr.
Avtalstid: 36 mån.
Månadskostnad ca: 1 900 kr.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng