Retur och Reklamation

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med din beställning hos TOOLS men ibland blir det inte helt rätt. Vi vill göra din vardag enklare genom att beskriva hur du ska gå tillväga om något sådant inträffar och på ett enkelt sätt anmäla det till oss.

Returer - ångrat köp

 • Om det inte är något fel på leveransen men du av någon anledning har ångrat ett köp hos oss och varan uppfyller villkoren för retur kan du göra en retur. Antingen kan vi då kreditera av ditt köp eller byta ut din vara mot en annan vara (i båda fallen görs ett visst avdrag). Läs mer under våra försäljningsvillkor här>>

Reklamation - fel i leverans eller fel på vara

Om det på något sätt är fel i vår leverans utgör det ett reklamationsärende. Det kan antingen vara ett fel i varuleveransen eller ett fel på varan.

Fel i varuleveransen

 • Ditt ärende kan gälla att du har fått fel vara, fel antal eller så kanske en vara saknas helt.
 • Gäller ditt ärende en transportreklamation, det vill säga saknade kollin eller trasigt emballage, skall detta antecknas på kvittensen vid mottagningstillfället. Anmäl detta till oss samma dag som du mottagit leveransen så vi kan hjälpa dig att få det rätt, senast 5 dagar efter mottagandet.

Fel på vara

 • Om den vara du har köpt är felaktig när du får den eller under felansvarstiden (garantitiden) blir felaktig är det viktigt att du anmäler detta till oss så snabbt som möjligt.  
 • En beskrivning av vad som gäller när det är fel på en vara finner du längre ned på sidan.

Våra fullständiga villkor finner du i våra allmänna försäljningsvillkor eller ditt kundunika avtal.

Du vet väl om att du kan kontakta oss om du behöver hjälp om returer, reklamationer eller har övriga frågor. Här kontaktar du oss>>

För att göra en retur eller reklamation kan du;

 • För att få hjälp med ditt ärende använder du vårt kontaktformulär. Du kan även kontakta din säljare på telefon eller mail så hjälper vi dig vidare.
 • Tryck här så kommer du till formuläret, var nogrann med att fylla i så detaljerat du kan.
  • Du behöver uppge kontaktuppgifter till dig, ange följesedel- eller fakturanummer, artikelnummer, vad ditt ärende gäller samt välja butik. När vi har tagit emot din ansökan kommer vi att återkoppla till dig hur vi går vidare,
 • För personlig hjälp kan du besöka någon av våra butiker så hjälper vi dig direkt i butiken. 

Förtydligande kring reklamation enligt våra försäljningsvillkor

Reklamation

Om du upplever att en vara är felaktig kan du reklamera varan. Följande gäller vid reklamation:

 • Om det är fel på varan och TOOLS ansvarar för det har du rätt att få varan reparerad, utbytt mot en motsvarande ersättningsvara, få ersättning för att själv avhjälpa felet eller få priset krediterat.
 • TOOLS ansvar för fel i varor framgår av de inköpsvillkor som är tillämpliga för ert köp.
  • TOOLS ansvarar inte för fel som beror på omständigheter som tillkommit efter köpet. Det innebär att TOOLS exempelvis inte ansvarar för fel som beror på felaktig användning, bristfälligt underhåll, oriktig montering, felaktiga reparationer utförda av annan än TOOLS eller normal förslitning och försämring.
  • Normalt ansvarar TOOLS för fel som uppkommer eller uppmärksammas under 12 månaders från inköpstillfället, men den perioden kan vara annorlunda för er som kund.
 • Det är viktigt att du reklamerar snarast efter att felet på varan har visat sig för att du ska ha de rättigheter som framgår ovan.
 • Reklamation ska ske skriftligt till din normala kontakt hos TOOLS.
 • Vid reklamation skall du lämna uppgifter där du beskriver felet samt TOOLS följesedel- eller fakturanummer. Vi kan också komma att begära att du returnerar varan till oss för undersökning. Om vi godkänner reklamationen ersätter vi dig för rimliga fraktkostnader.
 • När vi har fått din reklamation kommer vi att behandla den och meddela om den är godkänd eller inte. Om vi godkänner reklamationen kommer du också få besked om du kommer att få varan reparerad, få en ersättningsvara eller om du kommer att få ersättning för den felaktiga varan.

Om vi inte godkänner reklamationen kommer du att få besked om det. Om du inte är nöjd med det beskedet är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta Er kontaktperson på TOOLS för vidare diskussion.