Kompressorer

Kompressorer är själva enheten som komprimerar luften och ger den ett övertryck, vilket i sin tur används för att driva verktygen du använder. Swedol har två typer av kompressorer: skruvkompressorer och kolvkompressorer. Vilken typ man ska välja hänger på användningen: skruvkompressorer har generellt sett längre livslängd och är bäst lämpade för längre drift med hög förbrukning av tryckluft. Kolvkompressorer är oftast något mer högljudda, och bör inte användas mer än ett par timmar per dygn, och lämpar sig bäst för hemmabruk. Kräver man extra högt tryck krävs ofta en tvåstegs-kompressor, som komprimerar luften i två steg. Osäker på hur stor kompressor du behöver till verkstaden? Kontakta våra säljare, så hjälper vi till att hitta den optimala lösningen för dig!
Visa kategoribeskrivning