Brandskydd

Att vara medveten om att en brand kan bryta ut och förbereda sig därefter är en bra början för effektiv brandberedskap. I huvudsak finns det fyra typer av släckmedel; pulver, skum, kolsyra och vatten. Valet av släckmedel bestäms i stor grad av den verksamhet som utförs på platsen, eller utifrån vilka typer av bränder som kan uppstå. Hos Swedol hittar du brandskydd för både arbetsplatsen, bilen och hemmet.
Visa kategoribeskrivning