Prisavisering

Till våra kunder,

Swedol-TOOLS-Grolls justerar priserna per 4 september 2023. Bakgrunden är fortsatt högt kostnadsläge, främst på grund av en svag svensk valuta och ökade transportkostnader vilket driver prishöjningar i alla våra leverantörs- och distributionsled.

Den vägda prisjusteringen blir ca 2%.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta er Swedol-TOOLS-Grolls-representant.

Med vänliga hälsningar

Andreas Malmström
Försäljningschef Sverige