Prisjustering

Vi justerar priserna per 13 februari 2023. Bakgrunden är fortsatt högt kostnadsläge i marknaden vilket driver prishöjningar i alla våra leverantörs- och distributionsled. De främst påverkande faktorerna är ökade materialkostnader, produktionskostnader och transportkostnader.

Den vägda prisjusteringen blir ca 6,4%.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta er TOOLS-representant.

Med vänliga hälsningar

Torbjörn Eriksson
Landschef