Tools övergår till Swedol AB den 2 maj - en Tools logotype plus en Swedol logotype

Den 2 maj övergår TOOLS till Swedol AB

Bäste Leverantör till TOOLS Sverige AB,

Som vi tidigare har informerat om har Swedol AB och TOOLS Sverige AB gått ihop i en gemensam koncernstruktur. Den 2 maj tar vi nästa steg i vår fusion då vi i Sverige går ihop i ett gemensamt affärssystem med en gemensam ekonomifunktion och logistik. Samma dag fusioneras även TOOLS Sverige AB in i Swedol AB. TOOLS kommer fortsatt finnas som ett varumärke men det rörelsedrivande bolaget blir i Sverige Swedol AB.

Den nya bolagsstrukturen innebär att TOOLS Sverige AB kommer upphöra som kund till er och ny kund blir istället Swedol AB.

Om ni redan har Swedol AB som kund påverkas ni inte i så stor utsträckning. Men detta blir förändringar som påverkar er:

Inköp och logistik
Våra inköporder kommer att ha Swedol AB som avsändare och skall bekräftas på motsvarande sätt. Orderbekräftelse skickas till orderconfirmation.se@alligo.com Om vår kommunikation sker via EDI, pågår den omställningen redan. Eventuella öppna/restorder skall levereras enligt inköpsorder. I de fall vi önskar annan leveransort kommer vi att kontakta er.
TOOLS lager i Alingsås flyttas just nu till vårt gemensamma logistikcenter i Örebro. Ny leveransadress från 2022-05-02 är därför:
SWEDOL AB, Swedol Logistikcenter, Pilängsgatan 1, 702 36 Örebro
SWEDOL AB, C/O Transit, Pilängsgatan 1, 702 36 Örebro
Vänligen kontrollera leveransadressen på vår inköpsorder då namnet används som sorteringsbegrepp på vårt lager.

Vid osäkerhet runt leveransen använd din ordinarie kontakt på TOOLS Sverige AB.

Ekonomi
Fakturor ska vara märkta med inköpsordernummer och skickas till fakturaadress:
Swedol AB, Box 631, 135 26 Tyresö
Vårt organisationsnummer är 556127-6188
Förändringen kan ni föra in redan nu men senast den 2 maj.

Vi är anslutna till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen.
För mer information gällande e-faktura och anslutning:
https://www.logiq.se/skicka-e-faktura/alligo/

För frågor kring e-fakturor:
e-invoice@alligo.com

För pdf-fakturor, påminnelser och övriga frågor:
faktura@swedol.se

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete och förståelse ifrån er under tiden som vi genomför våra förändringar. Våra samarbetspartners kommer också att bli kontaktade av kategoriorganisationen för möjlighet till att ställa frågor.

Med vänliga hälsningar,

Håkan Wanselius
Chef Sortiment och Inköp