construction-grinder-man-1216544.jpg

Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen hos män – så skyddar du dig

Vibrationer är den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ändå är det vanligt att anställda inom till exempel byggbranschen arbetar långa perioder med gamla verktyg som vibrerar mycket.

Till Arbets- och miljömedicin syd kommer personer för att utreda skador som är relaterade till sin arbetsmiljö. Varje år får de cirka 100 nya fall av personer med vibrationsskador, bara i södra Sverige, uppger mottagningen till tidningen Byggnadsarbetaren.

Vibrationer är i själva verket den allra vanligaste orsaken till godkända arbetssjukdomar bland män i Sverige (Källa: AFA 2016). Detta fick Arbets- och miljömedicin syd att vilja ta reda på hur det egentligen ser ut ute på arbetsplatserna. Eftersom många av de personer som kommer till mottagningen med vibrationsskador är snickare genomfördes en undersökning på stora byggarbetsplatser runt om i Skåne.

Undersökningen visade att så mycket som en tredjedel av snickarna hade tecken på begynnande nervskador på grund av vibrationer. Sådana tecken var till exempel att det gör ont i händerna vid kyla eller att fingrarna domnar. Några hade försämrad känsel i fingrarna.

– Detta är allvarligt. Om de här personerna fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare riskerar de skador, säger Catarina Nordander, överläkare vid Arbetsmiljö och miljömedicin syd i en intervju med Byddnagsarbetaren.

vibrationsskador.jpg
Klicka på bilden för att läsa mer om riskerna med vibrationer.

Hur skyddar du dig mot vibrationer?

Vibrationsskador kan såklart inte bara drabba snickare, utan alla som jobbar med vibrerande verktyg. Bilmaskiner och tigersågar visade sig vara de farligaste verktygen i undersökningen, men även verktyg med mer statisk vibration snarare än slag kan vara farliga.

– Det är lätt att tro att till exempel ett multiverktyg inte är lika farligt, men det är det. Med den typen av verktyg har man en konstant vibration i handen under hela användningstiden, säger Torleif Cumléus, ansvarig för Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS) på TOOLS Sverige.

Att skydda sig mot vibrationer handlar i hög grad om att använda moderna verktyg. Produktutvecklingen går framåt idag och verktygsleverantörerna försöker att få ner vibrationstalen.

– De som arbetar ute ska ha de nyaste maskinerna som vibrerar så lite som möjligt och använda maskiner med dämpande handtag, säger överläkaren Catarina Nordander.

– Dessutom är det så att en gammal och sliten maskin ofta vibrerar mer än den gjorde när den var ny. Äldre verktyg kan också utgå ifrån en gammal ISO-standard, vilket är viktigt att ha koll på. Den nya ISO-standarden heter 5349, berättar Torleif Cumléus på TOOLS.

Håll koll på exponeringstiden

I slutändan finns det bara en sak som verkligen skyddar mot vibrationer. Det är att hålla koll på verktygets accelerationstid och din dagliga exponeringstid. Arbetsmiljöverket har satt ihop en enkel poängmetod för att se till att du inte utsätter dig för vibrationer över insats- eller gränsvärdena. Med den metoden kan du också enkelt slå ihop poängen vid användning av flera olika verktyg under en arbetsdag.

– Det är viktigt att man faktiskt gör analysen. Avvibrerande handtag, autobalansering och liknande leder alla till lägre accelerationstal, vilket är bra och står i manualen. Men man måste ändå titta maskin för maskin vad värdena faktiskt är och hur länge man kan använda dem under en arbetsdag, säger Torleif Cumléus.

Ett sätt att få ner exponeringstiden är att hitta snabbare sätt att jobba, genom att använda mer effektiva maskiner eller tillbehör. En mer effektiv slipskiva som byts ut i tid innan den blir sliten leder till exempel till kortare avverkningstid. Alltså behöver du använda maskinen under kortare tid för att göra samma jobb.

Tabell för Arbetsmiljöverkets poängmetod
Tabell för Arbetsmiljöverkets poängmetod

Läs mer

Läs hela rapporten från Arbets- och miljömedicin syd>>

Läs mer om vibrationer>>

Läs mer om poängmetoden hos Arbetsmiljöverket>>