arbetsmiljöverket1.png

Tillverkning och bygg fortsatt överrepresenterade bland dödsolyckor

Tillverkning och bygg är tyvärr fortsatt överrepresenterade i statistiken över dödsolyckor. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport över anmälda arbetsskador under 2017. Tillverkning är dock den bransch som har sjunkit mest över tid, vilket tyder på att branschen har tagit till sig vikten av hälsa, miljö och säkerhet.

När Arbetsmiljöverket presenterade sin årliga rapport över anmälda arbetsskador den 30 maj fanns TOOLS på plats. Tyvärr kan vi se att de branscher som många av våra kunder arbetar inom, framförallt tillverkning och bygg, fortfarande är överrepresenterade i statistiken.

Arbetsmiljöverket berättade däremot att tillverkning är den bransch där antalet dödsolyckor har sjunkit mest över tid, vilket är väldigt glädjande nyheter. Det tyder på att branschen som helhet har tagit till sig hur pass viktigt det är med hälsa, miljö och säkerhet.

När det kommer till anmälda arbetssjukdomar så syns flera av de riskområden som TOOLS har identifierat som extra viktiga inom våra kunders branscher som vanliga orsaker. Kemiska/biologiska orsaker, buller och vibrationer placerar sig i toppen bland de vanligaste orsakerna till arbetssjukdomar hos män (plats 3, 4 och 5).

Fallolyckor är den tredje vanligaste anledningen till dödsolyckor och den näst vanligaste orsaken till arbetsskador i stort. Den vanligaste orsaken till arbetsskador är förlorad kontroll över till exempel ett fordon eller en maskin. Arbetsmiljöverket nämnde truck och handverktyg som vanliga exempel.

Relevant statistik i punktform

  • Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro som följd ligger på ungefär samma nivå som år 2016.
  • Antalet anmälda arbetssjukdomar har sjunkit med 16 procent jämfört med 2016.
  • Antalet dödsolyckor inom den svenska arbetskraften under 2017 var 44 stycken.
  • Bygg och tillverkning är tyvärr fortsatt överrepresenterade bland dödsolyckor (bygg på plats 3 och tillverkning på plats 4 i listan över branscher).
  • Trots det är tillverkning den bransch där antalet dödsolyckor har sjunkit mest över tid, vilket är väldigt glädjande.

Hur jobbar TOOLS med hälsa, miljö och säkerhet (HMS)?

Här kan ni läsa mer om hur TOOLS resonerar kring HMS för våra kunder. Vi har bland annat identifierat tolv riskområden som vi anser är extra viktiga att belysa inom våra branscher.

Läs rapporten i sin helhet

Här hittar du Arbetsmiljöverkets årliga rapport i sin helhet.