FLER LÅS FÖR ÖKAD SÄKERHET

Ett ögonblick av slarv eller ouppmärksamhet kan vara tillräckligt för att orsaka en allvarlig olycka på en industriarbetsplats. De flesta är noggranna med att följa förhållningsreglerna vid reparationer eller underhåll av utrustning och maskiner på arbetsplatsen, men olyckor förekommer. Strömmen på maskinen som ska repareras slås av, säkringen slås av och kranar stängs så länge jobben pågår. Men har man försäkrat sig om att alla vet om att en reparation pågår så att inte någon slår på strömmen eller öppnar kranarna av misstag? Resultatet kan bli katastrofalt. Det kan även uppstå situationer då flera personer jobbar på samma projekt. Två av dem är färdiga med sina uppgifter och när de inte hittar den tredje personen förutsätter de att han är klar och har gått därifrån. Det har han kanske inte, utan är kanske bara på lagret för att hämta fler delar. Det han inte vet när han kommer tillbaka är att strömmen är påslagen igen...

12 låslösningar för dina behov


1. Lås rattar och kranar
För att förhindra att någon skruvar på den stängda kranen samtidigt som underhåll pågår, låses den säkert med ABUS-lösningen. Den finns i fem olikas storlekar från 1-13”-ventiler.

 

2. Lås för kulventiler
Vid underhåll måste ventiler tillfälligt stängas för att skydda medarbetarna. Det finns låslösningar för i stort sett alla typer av kulventiler för att förhindra att någon öppnar dem av misstag. Det kan vara ventiler på dammluckor, enkla rör eller ventiler som sitter på maskininstallationer.

 

3. Lås för kretsbrytare
Med de här låsen kan några säkringar enkelt slås av och säkras. Skruven klämmer fast låsen till brytaren och förhindrar att den slås på samtidigt som underhåll pågår.

 

4. Lås för multipolära kretsbrytare
De här låsen är lämpliga för att stänga av en multipolär krets vid underhåll. Låsen har plats för två hänglås.

 

5. Låsning av huvudströmbrytare
ABUS erbjuder flera lösningar för låsning av huvudströmbrytare. Med dessa kan huvudströmbrytaren stängas när underhåll ska genomföras och då strömmen ska vara avslagen. På så sätt undviker man en oavsiktlig förbindelse. Lås enheten har plats för sex olika hänglås. När det är flera personer som samtidigt håller på med underhåll på en maskin eller anläggning kan var och en enkelt låsa med sitt eget hänglås. Då säkrar man att strömmen inte slås på förens den sista personen har låst upp och avlägsnat sitt lås.

 

6. Lås för stickkontakt
När kontakten är frånkopplad maskinen kan den spärras med det här låset. Då undviker man att strömmen slås på av misstag. Låsen har plats för flera olika hänglås.

 

7. Lås för gasflaskor
Används för att låsa kranen på flaskan så att ingen oavsiktligt kan skruva av eller på gasen.

 

8. Lås för tryckluftsanläggning
För att förhindra att tryckluft kopplas till och startar maskiner vid underhåll kan kopplingen låsas med de här låsen. Kan låsas med två hänglås.

 

9. Safelex Wirelås för universalbruk
Ibland lämpar sig inte de övriga låsen för ett specifikt användningsområde. Då kan man använda wirelåsen Safelex. Det löser de flesta utmaningarna, speciellt om det är ett stort avstånd mellan enheterna som skal låses. Tack vare den flexibla wiren, som finns i olika längder, löses de flesta utmaningar. Den kan låsas med sex olika hänglås.

 

10. Wirelås i standardutförande
Används vid tillfällen då andra lås inte är tillgängliga eller när det inte finns nåfot annat som passar. Kan låsas med sex hänglås.

 

11. Safety Redbox Processbrytningsdepå
På större anläggningar med omfattande behov av underhåll kan det finnas många olika låspunkter som måste säkras av flera arbetare. Om samtliga involverade ska låsa på samtliga punkter blir det väldigt många hänglås. Lösningen är Safety Redbox. Arbetsledaren satänger alla låspunkter och därefter läggs de respektive nycklarna i depån. Alla andra deltagare låser sedan bara Safety Redbox med sitt personliga lås. Alla nycklarna är säkrade tills sista person är färdig och har låst upp.

 

12. ABUS hänglås
Det finns flera olika serier med olika kvaliteter. Gemensamt för dessa serier är att de har olika färger, så att varje enskild operatör har sin egen färg.