damm på arbetsplatsen skadar din hälsa allvarligt.png

Den ofriska luften

 

Dammiga arbetsplatser ökar risken att drabbas av lungsjukdom och olika typer av cancer.

Listan är lång på farliga ämnen som kan gömma sig i dammet på arbetsplatsen. Om de skadar hälsan eller inte beror vilket ämne som anställda utsätts för, hur hög koncentrationen är, och hur länge man tvingas andas in den ofriska luften.

Gäller det riktigt farliga ämnen som asbets och kvarts är det speciella tillstånd och skyddsmasker som gäller - cancer och KOL har kopplats till arbetsmiljöer där dessa ämnen förekommer.

Man bör även ta på allvar riskerna från mindre farliga ämen som kan orsaka astma, allergier, hudbesvär, och överkänslighet.

I dessa fall gäller det att ha ordentlig pli på städningen, att se till att dammet sugs bort så fort som möjligt och med rätt utrustning. Skyddas personalen från damm löper företaget mindre risk för dyra personalomsättningar på grund av sjukfrånvaro och rehabilitering.

Läs mer om vår syn på hälsa & hygien