Gigant.PNG

Ordning och reda med 5S

En välorganiserad arbetsplats lönar sig. Förutom tidsbesparing, ökad effektivitet och minskat behov av utrymme blir arbetsmiljön trevligare och säkrare. Vi kan se till att detta blir verklighet.

Ett återkommande problem på många arbetsplatser är att skapa och behålla ordning och reda. Mycket tid går åt till att leta efter verktyg, material, ritningar och dokument. I vissa fall innebär bristen på ordning också en direkt säkerhetsrisk. Med fem enkla steg – den så kallade 5S-metoden – går det att komma till rätta med detta, både i verkstaden och på kontoret.

5S är en metod för att beskriva hur man åstadkommer och upprätthåller ordning och reda på ett systematiskt sätt. Metoden leder till tidsbesparing, ökad effektivitet och samverkan samt säkrare arbetsmiljö. Med 5S kan vi hjälpa våra kunder att skapa ett strukturerat arbetssätt på sina arbetsplatser.

Vad betyder de fem S:en?

  1. Sortera: Skilj på nödvändigt och icke-nödvändigt!
  2. Systematisera: En plats för varje sak och varje sak på sin plats!
  3. Städa: Arbetsplatsen ska vara väl rengjord och färdig att använda!
  4. Standardisera: Utveckla gemensamma arbetssätt som var och en kan tillämpa dagligen!
  5. Skapa vana: Tillämpa 5S i det dagliga arbetet och sök efter ständiga förbättringar!

Lär dig mer

Prevent har tagit fram en broschyr som beskriver den effektiva 5S-metoden.
Här är broschyren om 5S >>>

Även Gigant har mycket material kring 5S, som du hittar här>>

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på TOOLS kan hjälpa er att öka effektiviteten med hjälp av 5S?
Kontakta oss>>