Har du koll på piktogrammen?

Har du koll på reglerna kring skyltar? Sedan sommaren 2019 får till exempel inga gamla varningsskyltar finnas kvar, utan all skyltning måste följa EU:s direktiv. Svarade du nej på den första frågan? I så fall kan du ta hjälp av TOOLS skyltrond!

TOOLS skyltrond är en inventering av arbetsmiljöskyltar på er arbetsplats. Skyltar och markeringar är en viktig del i att kommunicera vilka säkerhetsregler och förutsättningar som gäller under pågående arbete.

Alla på arbetsplatsen ska kunna förstå informationen på skyltarna, vilket underlättas av att samma skyltar används på alla arbetsplatser. Det är anledningen till att utformningen på arbetsmiljöskyltar är lagstiftad och standardiserad.

Vi ser till att er skyltning är korrekt och hjälper er att följa de regler som finns.

När behöver ni se över era skyltar?

En bra huvudregel kan vara att när ni behöver göra en ny riskbedömning, då bör ni också se över er skyltning. Det kan till exempel handla om ombyggnad av lokaler, installation av nya maskiner, nya kemikalier eller förändrade processer. Vid bristfällig skyltning kan Arbetsmiljöverket utdöma viten utifrån föreskrifter för hälsa, miljö och säkerhet.

Vill du veta mer om hur en skyltrond går till? Läs mer om tjänsten här>>

Vad gäller 2020?

Varningsskyltarna ska utformas på samma sätt som CLP-piktogrammen, vilket framgår av AFS 2014:43.

Fram till sommaren 2019 fanns en övergångs-överenskommelse angående gamla skyltar (med gul bakgrund och svart ram). Denna gäller inte längre, utan nu måste all skyltning följa EU-direktiven.

CLP är EU:s genomförande av FN:s globalt harmoniserade system GHS.

Du har väl fasat ut dina gamla varningsskyltar? Läs vad som gäller här>>

Nyfiken på att läsa om alla TOOLS utbildningar och tjänster? Se hela utbudet här>>