TA HAND OM DINA VIKTIGASTE VERKTYG - HÄNDERNA!

Händerna är våra viktigaste verktyg och det är därför extra viktigt att vi tar väl hand om dem – de ska ju hålla hela livet. Rätt skydd i form av handskar för rätt arbetsuppgift är A och O. Att tvätta och smörja in händerna är också viktigt för att undvika hudallergier, eksem eller irritation till följd av hantering av kemikalier, oljor eller andra vätskor.

Säkerhet och välbefinnande är A och O

Skydda dina viktigaste verktyg och undvik skador
Vi vill undvika skador på våra händer eftersom de är våra viktigaste verktyg och ska hålla hela livet. Genom att ta hand om sina händer kan vi slippa domningar och stickningar och öka vår frisknärvaro. Vanliga skador på händerna är stick-, kläm- och skärskador, brännskador och vibrationsskador samt köldskador och förslitningsskador. Även kemikalieskador är vanligt såsom allergier, utslag och överkänslighet.

Rätt personlig skyddsutrustning kan vara helt avgörande
PPE står för personlig skyddsutrustning och omfattar produkter som bärs i syfte att skydda mot hälso- eller säkerhetsrisker. Människors hälsa och säkerhet är grundläggande rättigheter och människor förtjänar ett högt skydd. Utformningen och tillverkningen av PPE är omfattas av säkerhetskraven i ett EU-direktiv (direktiv 89/686/EEG, PPE-direktivet). Det finns olika typer av EU-lagstiftning. Direktiven innehåller allmänna regler som ska överföras till nationell lag av respektive land, så som de bedömer lämpligt. En förordning liknar en nationell lag, men gäller i alla EU-länder.

Det har föreslagits att PPE-direktivet ska ersättas av en förordning. PPE-direktivet fastställer rättsliga skyldigheter som säkerställer att PPE på de europeiska marknaderna ger högsta skydd mot fara. Det fastställer marknadsvillkoren och grundläggande säkerhetskrav som PPE måste uppfylla för att få bära den obligatoriska CE-märkningen. Med rätt typ av handskar för rätt typ av arbete minimerar du risken att skada dina händer. Du vet väl att skyddshandskar märks med symboler, piktogram, för att visa vad de skyddar mot? Har du rätt typ av handskar i jobbet? Läs mer om val av skyddshandskar mot kemikalier i broschyren Akta Händerna.


Olika grepp möjliggör olika typer av arbete
Handen är en komplex apparat. Den består av 27 olika ben och 30 leder och rörelserna sköts av 55 olika muskler, varav tummen styrs av 16. Många muskler på liten yta med andra ord och alla har en viktig roll. Handens gripkraft är 50 kg och med muskler i underarmen och i handen får vi vår styrka och den unika förmågan att utföra precisionsarbete . Våra händer kan formas till olika grepp med olika funktioner. De olika greppen skapar varierade förutsättningar för precision och kraft.

 

På bilden ser du tre olika grepp:

 

Pincettgreppet - ett grepp som ger mycket bra precision men svag kraft.

 

 

Nyckelgreppet - som ger sämre precision än det föregående greppet, men mer kraft.

 

 

Kraftgreppet - som likt namnet antyder ger störst greppkraft. Greppet ger dock sämre precision.

 Handen i viloläge har böjda fingrar, därför tillverkas många handskar idag med förböjda fingrar för att minimera motståndet i handen. Våra händer kan formas till olika grepp med olika funktioner. De olika greppen skapar varierade förutsättningar för precision och kraft. Detta leder till slutsatsen att om stor kraft önskas i greppet ska produkten ge möjlighet att använda kraftgreppet, dvs. tillåta grepp med så stor del av handen som möjligt.

Handen har en varierad styrka beroende på position i förhållande till den funktionella viloställningen. Den funktionella viloställningen ger 100 % greppstyrka och avvikelse från denna position ger en minskning av styrkan i handen. Testa att slappna av helt i handen, kanske blir du förvånad över hur din hand faktiskt ser ut i vila?