Header_P3.png

Fallsäkra verktygen och undvik olyckor

 

Har du varit med om att ett tappat verktyg har orsakat stopp i produktionen, åsamkat skada på material eller till och med skadat en annan människa? Att råka tappa verktyg , i synnerhet när man arbetar på högre höjder och har en liten arbetsyta, är dessvärre lätt hänt.

Med marknadsledande Facoms fallsäkra verktygslösning, SLS (Safety Lock System) riskerar du inte att skada medarbetare eller maskiner genom fallande verktyg.

 

– Facoms lösning för fallsäkra verktyg, SLS, visar hur de följer marknaden och vidareutvecklar lösningar för att underlätta för slutanvändaren. En av grundpelarna till samarbetet med Facom är just den samsyn vi delar, i synnerhet gällande Hälsa, Miljö och Säkerhet, säger Per Ramström, Kategoriansvarig handverktyg, TOOLS.

Säkert och effektivt arbete med SLS

Varje år orsakar fallande verktyg tusentals olyckor med konsekvenser som påverkar såväl hälsa och säkerhet som produktivitet. Ett tappat verktyg måste hämtas tillbaka och att klättra ner från arbetsplatsen, hämta verktyget och ta sig tillbaka upp igen tar tid, vilket försenar produktionen och försämrar effektiviteten. Fallande verktyg kan även åsamka stora skador på utrustning och material, störa eller stoppa upp produktionen eller helt enkelt att det inte går att få tillbaka verktyget utan det krävs att verktyget ersätts, vilket är både kostsamt och tidskrävande. Med verktygen fallsäkrade kan du arbeta säkert och effektivt på hög höjd utan att riskera skador på personer på marken eller material.

 

Facom har utvecklat en lösning för hantering av verktyg vid arbete på höjd genom att arbeta nära företag från en mängd olika branscher för att utveckla verktygslösningar som på bästa sätt möter användarnas behov. Facoms fallsäkra verktygs-lösning, SLS (Safety Lock System), är speciellt utvecklat för arbete på hög höjd och för att eliminera olycksriskerna från fallande verktyg och för att undvika stopp i produktionen och förseningar, för att inte tala om skador på personer och material.

 Arbete högst upp i en radioantenn kräver säkerhetsåtgärder som SLS.

 

”Alla som arbetar på höjd känner till riskerna med fallande verktyg. Det är inte bara väldigt irriterande att tappa verktyg, utan det kan potentiellt uppstå en väldigt farlig situation. Med Facoms kompletta lösning för fallsäkra verktyg kan du lugnt koncentrera dig på uppgiften som ska lösas, på ett snabbt och effektivt sätt. Alla Facoms fallsäkrade verktyg är utformade så att säkringen inte påverkar verktygets primära funktion. Vid arbete på hög höjd bör du inte vara utan Facoms SLS-system” - Facom

Rätt lösning för just dina behov

Med Facoms Safety Lock System (SLS) har man skapat en bredd bestående av 190 för-utrustade verktyg, 3 olika verktygssäkringar, 2 sorters bälten med två olika bält-tillbehör samt 2 karbinhakar. Allt för att du ska hitta den lösning som passar just dig och fyller dina behov. Fallsäkra verktyg passar alla som regelbundet utför arbeten på höjd, vare sig det är 2 meter eller 70 meter. Säkra dina verktyg för att spara tid och pengar och reducera samtidigt risken för person- eller materialskador.