Användbara appar: tema arbetsmiljö

Vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle. Vi handlar mat över internet och med hjälp av telefonappar, bokar tid för däckbyte direkt i telefonen och betalar parkeringsavgiften i en app. Det finns fler applikationer än vad man kan föreställa sig och som passar en mängd olika intressen och branscher. Med användbara arbetsmiljöappar i din telefon kan du snabbt se över arbetsplatsen för att se till att den är säker och optimerad, för såväl människor som miljö. För att hjälpa dig att reda ut app-djungeln lite kommer här några smarta alternativ som kanske kan hjälpa dig i ditt arbetsmiljöarbete.


Buller - få koll på bullerexponeringen så att du inte skadar din hörsel

Arbetsmiljöverkets app ”Buller” mäter kort och gott ljudnivån där du befinner dig. I ett par enkla steg kan du lätt mäta hur många decibel det är på din arbetsplats. Här kan du även läsa på om vilka lagar och regler som gäller specifikt för buller. Dessutom kan du räkna ut den totala bullerexponeringen sett över en hel arbetsdag.
Den maximala ljudexponeringen under en arbetsdag får inte överstiga 80 dB. När bullernivån kryper över 100 decibel kan en kort stund utan skydd vara farligt. Industrisnittet ligger på 110. Se till att du är på den säkra sidan så att du inte riskerar skador på din hörsel. Appen är gratis och du hittar den enkelt om du söker på Buller.

 

Ljus – mät ljuset och se om din belysning är optimal

Arbetsmiljöverkets app "Ljus"Arbetsmiljöverket har även tagit fram en app som kallas ”Ljus”. Med hjälp av appen kan du bedöma ljuset på olika arbetsplatser. 

Med en enkel knapptryckning får du:
-Ljusbedömare som mäter ljuset och uppskattar luxvärdet. Detta visas med tydlig grafik.
-En bedömning om ljuset är i nivå med rekommenderade värden.
-En kontrastmätare som anger kontrastvärdet mellan valfria ytor i bilden. Du ser om bländningsrisken är hög.
-Information om ljus och belysning och direktlänk till Arbetsmiljöverket.
Dålig belysning som svag ljusstyrka eller bländning påverkar din trivsel och arbetsförmåga. Det kan leda till att du arbetar i felaktiga arbetsställningar och påverka ditt humör samt göra dig trött och irriterad. Appen är gratis, sök bara på Ljus.


Riskanalys - identifiera och åtgärda risker på din arbetsplats

Riskanalyser för din säkerhet21st Century Mobile har utvecklat en app för rapportering och identifiering av risker i arbetsmiljön. Appen är ett hjälpmedel som förenklar och effektiviserar arbete med riskbedömning. Att genomföra en riskanalys säkerställer att arbetet med riskhantering görs på ett strukturerat sätt samt att arbetets säkerhet ökar. Enligt AFS 2001:01 måste alla företag ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete av företagets olika arbetsplatser. Att genomföra en riskanalys säkerställer att arbetet med riskhantering eller avvikelsehantering görs på ett strukturerat sätt. Genom att använda Riskanalysappen får man en tydlig struktur kring riskhantering och inrapportering i varje projekt i företaget. Skapa enkelt ett konto och ladda hem appen.


Första hjälpen – var beredd om olyckan är framme

Första hjälpen räddar livFörsta Hjälpen är viktig, ibland livsviktig. Det förstår vi alla. Tyvärr så händer det olyckor dagligen på byggen, industrier och andra arbetsplatser – eller i hemmet för den delen. Många gånger handlar det om att snabbt göra en insats för att rädda liv, minska skadorna eller stoppa blödningar. Men vad innebär det egentligen? Hur gör man? Cederroth har utvecklat enkla och tydliga instruktioner som bygger på animerade illustrationer.

Med denna applikation kan du själv, i din egen takt, lära dig mer eller repetera hur du bäst ger Första Hjälpen, för olika typer av skador, till människor i olika åldrar. Sök bara på Cederroth så har du appen nedladdad inom kort.


Användbara appar med olika teman

Med hjälp av appar kan vi effektivisera vår tid och få mer tid över för annat. Att man, med ett par snabba knapptryck, kan förebygga olyckor och säkerställa att arbetsplatsen uppnår alla krav som finns för en god arbetsmiljö är inte bara viktigt – det är dessutom något som måste göras enligt Arbetsmiljöverket. I vår serie ”Användbara appar” kommer vi att belysa handplockade appar som vi tror kan vara av intresse för just dig och dina medarbetare och som vi tror kan underlätta ditt arbete.
Appar kan förbättra din arbetsmiljö och dina rutiner