systemtext_362780jpg-preview-0.jpg

8 av 10 arbetsplatser brister i hanteringen av farliga ämnen

Åtta av tio arbetsplatser har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Under insatsen har de dels inspekterat farliga kemikalier, men också kemiska risker som uppstår i verksamheten. Exempel på sådana är bland annat svetsrök, slipdamm, mjöldamm eller kvartsdamm.

Totalt har Arbetsmiljöverket inspekterat nästan 3 600 arbetsplatser under två års tid, som del av en större EU-insats. När de summerade insatsen hade hela 2 900 arbetsplatser behövt åtgärda brister kopplade till kemikalier.

– Vi behöver öka medvetenheten om vilka kemiska risker som finns på arbetsplatserna. En del arbetsgivare har koll på de kemikalier som är märkta med varningssymboler, men missar de risker som uppstår i verksamheten och som kan vara hälsofarliga. Det kan vara avgaser, slipdamm, mjöldamm eller kvartsdamm, säger projektledaren Elin Löfström-Engdahl, i Arbetsmiljöverkets pressmeddelande.

Inspektionen visade också att vissa arbetsgivare inte hade koll på specialregler som gäller vissa ämnen. Det kunde till exempel vara allergiframkallande nagellim eller svetsrök, som kan vara cancerframkallande.

Ta hjälp av TOOLS

Du vet väl att vi på TOOLS gärna inventerar er arbetsplats och går igenom potentiella risker och förbättringsområden?

Kontakta din närmaste TOOLS-enhet här>>

Läs mer

Läs hela Arbetsmiljöverkets pressmeddelande>>

Läs mer om kemiska risker på TOOLS.se>>

Läs mer om risker kopplade till damm på TOOLS.se>>