Minska kostnaderna för företaget - två personer diskuterar

Smart lösning minskade kostnaderna markant

För Sandvik Rock Processing Solutions är det viktig att sätta både medarbetare och lönsamhet i fokus. Med TOOLS Smart Service har företaget minskat sin interna materialförbrukning, samtidigt som personalen får tillgång till rätt arbetsutrustning.  

Utmaningar

  • Använda företagets resurser mer kostnadseffektivt. 

  • Effektivisera och optimera varuflödet.

  • Se till att att varje medarbetare har tillgång till rätt utrustning, utan svinn eller resursöverflöd.

Kross- och sorteringsföretaget Sandvik Rock Processing Solutions ville återta kontrollen över sitt interna varuflöde. Med en växande och kostsam materialåtgång, kombinerat med risken att skyddsutrustning saknades vid kritiska tidpunkter, var det dags att ta tag i problemet. 

– Vi hade under en längre tid sett en överkonsumtion av förbrukningsmaterial. I den här branschen är det mycket som “kostar vad det kostar”, men just resursförbrukning är utgifter vi kan styra. Sedan har vi miljöaspekten; vi måste utnyttja våra resurser till max och minska slöseriet, menar Fredrik Nordberg, produktionsledare på företagets gjuteriavdelning. 

Fredrik betonar även den säkerhetsmässiga vikten av att ta ett aktivt grepp om företagets materialförbrukning.  

– Vi måste göra vad vi kan för att säkerställa att varje anställd har förutsättningar till att utföra sitt jobb på ett så tryggt och effektivt sätt som möjligt – oavsett arbetstid eller typ av uppdrag. Vi kör 24/7, 365 dagar om året, så det är av största vikten att vi har ett kontinuerligt flöde av förnödenheter. 

Lösning

  • Större kontroll och inblick i resursfördelning och åtgång. 

  • Ökad resurstillgänglighet för medarbetare.

  • Bättre påfyllning och snabbare leveranser. 

Den lösning som nu finns installerad hos Sandvik Rock Processing Solution är ett så kallat Shelf System från TOOLS Smart Service. Lösningen ger ansvariga överblick över varuflödet, samtidigt som systemet gör det lätt för medarbetare att välja rätt. Förrådssystemet och dess mjukvara möjliggör bland annat: automatiserad beställning, uppmärkning av vilken utrustning som tillhör vilken arbetsroll, historik över vem som tagit vad och när, samt insikter kring genomsnittlig förbrukning och övriga estimat. 

– Vi kände att TOOLS var steget före i sitt tänk. Lösningen har inneburit en välkommen digitalisering av varuflödet, vilket har gjort både min och mina medarbetares vardag smidigare och effektivare, beskriver Fredrik. 

Effekt

  • Minskad resursförbrukning med minst 30%, vilket innebär stora ekonomiska besparingar. 

  • Medarbetare använder rätt utrustning till rätt arbetsuppgift i större utsträckning än tidigare. 

  • Kontinuerligt flöde av material tack vare tätare leveranser.

I dag slipper Fredrik oroa sig över skenande materialkostnader, resursslöseri, sinande lagerstatus och felaktig användning av utrustning. Kontrollen har inte minst gett märkbar ekonomisk effekt.

– TOOLS Smart Service har bidragit till markanta besparingar och ökade vinster för oss. Det är så här vi blir konkurrenskraftiga gentemot lågprisländer – utan att behöva kompromissa med vare sig säkerhet eller kvalité, förklarar Fredrik och blickar framåt.

– Jag som ser fram emot att se vad Smart Service kan bidra med även på andra delar av verksamheten framöver, avslutar han. 

Läs om mer om Smart Service.

Sandvik Group

Grundat: 1862
Marknad: 160 länder. Huvudkontor i Stockholm, Sverige. 
Anställda: 40 000 anställda.
Omsättning: Ca 99 miljarder SEK.* 
Verksamhet: Sandvik Group är en global industrikoncern som är marknadsledande inom kross och sortering. Sandvik Rock Processing Solutions tillhör den befintliga divisionen “Crushing and Screening”, som idag är en del av affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology med ca 2000 anställda.

*Siffror hämtade från år 2021 

Läs mer om vårt erbjudande

Kontakta en expert inom området så berättar vi mer.