Inspireras och lär av våra experter

Vi har alltid haft en vision om att göra skillnad. På riktigt. Vi tror på att rätt råd och expertis hjälper våra kunder mellan bra och dåliga dagar. För dåliga dagar händer - det vet vi, det vet du - men de kan förebyggas och elimineras.

Våra experter hjälper dig med de utmaningar ditt företag kan tänkas stå inför kopplat till friska, välmående medarbetare samt en säker och optimerad arbetsmiljö.

Grundtanken kring hälsa, miljö och säkerhet är inget nytt för oss – vi har jobbat aktivt med det under många år. Och det tänker vi fortsätta med även framöver.


Hitta din inspiration - våra experter hjälper dig

Smart service - en Tools Smart Service varuautomat
SÅ HJÄLPTE VI VÅRA KUNDER - RIKTIGA CASE

Vi är inte främmande för att tänka utanför (eller innanför) boxen i fall det är vad som krävs för att hjälpa våra kunder till en mer effektiv och lönsam produktionsvardag. Här är några exempler på när vi har gjort just det.

Slutna utrymmen - en arbetare kontrollerar metallrör förvarade i ett slutet utrymme
Slutna utrymmen

Arbete i slutna utrymmen är alltid förenat med en risk. Våra experter delar med sig av sina bästa tips och vad som är bra att tänka på.

Riskområde - en arbetare som använder en vinkelslip, som bär hjälm med hörselskydd, munskydd, skyddsglasögon och handskar
Riskområde

Risker och sjukdomar orsakade av dåligt anpassad arbetsmiljö går ofta att förhindra genom att angripa dem med professionalitet och ansvar.

Kemskydd - kemikalier blandas i en e-kolv i ett laboratorium
Kemskydd

En sund kemikaliehantering och goda rutiner ska vara en självklarhet i alla företags arbetsdag i fall medarbetare kommer i kontakt med kemikalier.

Ergonomi - en kvinna sitter vid ett skrivbord i kontorsmiljö och håller händerna på sin nedre rygg
Ergonomi

Många medarbetare stor risk för skador i fall arbetsgivaren inte tar arbetsmiljön på allvar. Ungefär 1,5 miljoner personer i Sverige utsätts dagligen för påfrestande arbetsställningar.

Förvaring - en samlingsbild på Tools Smart Service förvaringslösningar
Förvaring

Smarta förvaringslösningar ger dig kontroll över förbrukningen, besparing i tid och möjlighet till ökad produktivitet då de alltid finns nära till hands för personalen.

Produkter
Butiker