TOOLS HMS

Hälsa, miljö och säkerhet. Tre små ord, men med väldigt stora innebörder och hög relevans för alla våra kunder – alla dagar i veckan. Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar är något som ofta går att förhindra genom att hitta orsaken till problemet och utgå ifrån den.

För TOOLS handlar hälsa, miljö och säkerhet inte bara om att hjälpa er att hitta rätt produkter. I första hand vill vi eliminera eller förebygga riskerna på arbetsplatsen, och i sista hand skydda medarbetarna.

Rätt råd kan vara skillnaden mellan en bra dag och en dålig dag. En enklare, säkrare och mer lönsam vardag – vi kallar det kort och gott för HMS.

 

Vill du få TOOLS nyhetsbrev med erbjudanden och nyheter? Anmäl dig här>>

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss

Hur upplever du arbetsmiljön på ditt företag?

Vilka är dina utmaningar på jobbet? 

Buller

Buller

När bullernivån kryper över 100 decibel kan en kort stund utan skydd vara farligt. Industrisnittet ligger på 110

Läs mer om Buller
DAMM

DAMM

Partiklar i luften på arbetet kan vara direkt livshotande, men med rätt skyddsarbete kan alla andas ut.

Läs mer om Damm
ERGONOMI

ERGONOMI

Var tredje metallarbetare uppger att de lider av belastningsskador, vilket ofta leder till sjukfrånvaro.

Läs mer om Ergonomi
HALK OCH FALL

HALK OCH FALL

Fler än 5 000 personer sjukskriver sig årligen till följd av fallolyckor trots att det är billigt att säkra arbetsplatsen.

Läs mer om Halk och fall
HETA ARBETEN

HETA ARBETEN

Tillbud och olyckor i samband med heta arbeten har ökat efter flera års markant nedgång.

Läs mer om Heta arbeten
Hälsa och hygien

Hälsa och hygien

Sunda rutiner, god kunskap och rätt skydd håller anställda och företaget vid god hälsa.

Läs mer om Hälsa och hygien
KEMISKA HÄLSORISKER

KEMISKA HÄLSORISKER

När farliga kemikalier används på arbetsplatsen, utförs jobbet alltid mot en deadline. Riskerna för frätskador eller förgiftning ställer krav på

Läs mer om Kemiska hälsorisker
LYFT

LYFT

Ett felaktigt lyft av utrustning i miljardklassen kan kosta mycker mer än pengar, det kan kosta liv. Likaså kan de många små lyften förstöra hälsan.

Läs mer om Lyft
LÄCKAGE

LÄCKAGE

Företag sätter anställdas hälsa och arbetsförmåga ur spel om farliga ämnen läcker ut på arbetsplatsen. Om miljön tar stryk kan det också bli en dyr

Läs mer om LÄCKAGE
MEKANISKA RISKER

MEKANISKA RISKER

Ska ni nita, limma, fästa, svetsa, spika eller skruva? Oavsett metod behövs kunskap, noggrannhet och skydd.

Läs mer om mekaniska risker
SYNLIGHET

SYNLIGHET

En arbetsplats där anställda inte bara syns lätt utan kan se eventuella risker såsom nivåskillnader och fordon är en lysande förutsättning för hälsa

Läs mer om SYNLIGHET
VIBRATION

VIBRATION

Fel val av verktyg kan vara startskottet för vibrationer som orsakar svårrehabiliterade skador hos

Läs mer om Vibration

Så här arbetar vi med HMS

ELIMINERA

Ett problem har alltid en bakomliggande grundorsak som, i vissa fall,  går att eliminera helt. Att hitta helt nya arbetsmetoder är en väg att gå för att förhindra att risker ens uppstår från första början. Vi börjar med att lyssna till dina behov och höra dina utmaningar- därefter försöker vi eliminera riskerna.

Ett problem har alltid en bakomliggande grundorsak som, i vissa fall,  går att eliminera helt. Att hitta helt nya arbetsmetoder är en väg att gå för att förhindra att risker ens uppstår från första början. Vi börjar med att lyssna till dina behov och höra dina utmaningar- därefter försöker vi eliminera riskerna.

Läs mer

FÖREBYGG

Utmaningar är till för att lösas. I steg två föreslår vi hur problemen kan förebyggas för att undvika olyckor. Att investera i rätt verktyg är en bra början, men det kan också handla om att skilja verksamheter åt med avskiljande väggar, varningsskyltar eller tydliga avgränsningar.

Utmaningar är till för att lösas. I steg två föreslår vi hur problemen kan förebyggas för att undvika olyckor. Att investera i rätt verktyg är en bra början, men det kan också handla om att skilja verksamheter åt med avskiljande väggar, varningsskyltar eller tydliga avgränsningar.

Läs mer

SKYDDA

I det sista steget handlar det om att skydda individen. Personlig skyddsutrustning och utbildning av personal kan vara lösningen på dina utmaningar. Rätt kläder, handskar, glasögon, hjälmar, skor och övriga skydd för rätt arbetsmoment- allt för att skydda individen på jobbet.

I det sista steget handlar det om att skydda individen. Personlig skyddsutrustning och utbildning av personal kan vara lösningen på dina utmaningar. Rätt kläder, handskar, glasögon, hjälmar, skor och övriga skydd för rätt arbetsmoment- allt för att skydda individen på jobbet.

Läs mer

Läs våra svar på vanliga HMS-frågor

 • - Idag pratas det mycket om hållbarhet, det är stort fokus på vilket avtryck vi gör i natur och miljö. Därför tror jag att man tar ett större ansvar idag, dels som företagsledare men också som anställd.

  Läs hela intervjun med Fredrik Eklind, Teknisk säljare HMS,  här

 • – Vi tittar på utmaningen tillsammans med kunden, med vår erfarenhet, kunnande och vårt brinnande intresse för Hälsa, Miljö och Säkerhet.

  Johan Göthlin, Kundansvarig säljare, TOOLS
  Läs mer om Johan

 • – Med vår kunskap och erfarenhet inom HMS kan vi stötta våra kunder och utveckla deras arbetsmiljöprocesser.

  Torleif Cumléus, Key Account Manager, TOOLS
   Läs mer om Torleif