Utbildning i härdplaster - en arbetare som är skyddad i arbetet, iklädd helmask, visir och hjälm med hörselskydd

Utbildning i härdplaster

Våra experter på TOOLS erbjuder en utbildning för verksamheter som arbetar med allergiframkallande kemiska produkter som härdplaster. Det kan till exempel vara lim, lack eller andra härdande material som innehåller isocyanater eller polyuretan. För de verksamheter som utför eller leder dessa arbeten är det lagkrav på utbildning i risker, skyddsåtgärder och handhavande.

Vi hjälper gärna till att öka kompetensen och göra arbetsmiljön för dina proffs tryggare och säkrare genom vår utbildning!

Härdplastutbildning

Vår härdplastutbildnig för företag innehåller bland annat:

  • Information och genomgång av kemiska risker

  • Vilka produkter som hanteras och dess risker

  • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning

  • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete

  • Vilken typ av personlig skyddsutrustning som behövs och när

  • Genomgång av lagar och regler kring arbetsmiljörisker

Vi skräddarsyr alltid våra utbildningar efter dina behov.

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka härdplastutbildningen.