Utbildning i fallskydd - en arbetare med fallskydd som klättrar på en metallkonstruktion

Fallskyddsutbildningar för företag

Att det är farligt att ramla från höga höjder är enkelt att räkna ut. Varje år blir fler än 5 000 personer sjukskrivna till följd av fallolyckor. Trots de stora riskerna uppger var tredje anställd att de får lite eller ingen information från arbetsgivaren om vad som gäller vid arbete på hög höjd och hur de skyddar sig. Det är också avgörande att anställda vet när och hur de ska använda rätt skyddsutrustning.

Våra experter på TOOLS erbjuder fallskyddsutbildningar för att öka din verksamhets grundläggande kunskap, vilket leder till ökad trygghet och en säkrare arbetsmiljö för dina proffs. De bidrar också till en minskad risk för skador och tillbud för alla som kommer i kontakt med arbeten på höjd.

Utbildningarna riktar sig bland annat till verksamheter med takarbetare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare och snöskottare.

Fallskydd – en grundkurs

Efter genomförd utbildning får deltagaren en grundläggande kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer. Deltagaren får även praktisk kunskap inom användning av fallskyddsutrustning som helkroppssele, falldämpare, fallstoppslina, stödlina, fallskyddsblock och glidlås för skena och wire.

Innehåll och upplägg för grundkursen inom fallskydd:

 • 2 timmar teori och 2 timmar praktik

 • Inga förkunskaper krävs

 • Teoretiska och praktiska övningar med en auktoriserad instruktör

 • Certifierings- och utbildningsbevis efter avklarad utbildning

Fallskydd – kompetent person

Utbildningen inom fallskydd och kompetent person vänder sig till verksamheter inom industri, bygg, drift och underhåll som genomför besiktning av fallskyddsutrustning. Behörigheten innefattar hantering av sele, linor, sling samt de tillbehör som ingår.

Innehåll och upplägg för kompetent person inom fallskydd:

 • 4 timmar för max 8 personer

 • Genomförd utbildning i fallskydd – en grundkurs krävs

 • Teoretiska och praktiska övningar

 • Certifierings- och utbildningsbevis efter avklarad utbildning

Fallskydd – en räddningskurs

Utbildningen inom fallskydd och räddningskursen vänder sig till verksamheter inom industri, bygg, drift och underhåll som genomfört grundkursen inom fallskydd. Fallskydd – en räddningskurs ger din verksamhet förutsättningar för att hantera och undvika olyckor. Kursen varvar teori med praktik och riktar sig till alla yrkesverksamma proffs som har en risk att hamna i en situation där man kan behöva rädda eller räddas på hög höjd.

Innehåll och upplägg för räddningskurs inom fallskydd:

 • 4 timmar för max 8 personer

 • Genomförd utbildning i fallskydd - en grundkurs krävs

 • Teoretiska och praktiska övningar

 • Certifierings- och utbildningsbevis efter avklarad utbildning

Vi skräddarsyr alltid våra utbildningar efter dina behov.

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka våra utbildningar inom fallskydd.