Utbildningar

Vi på TOOLS hjälper dig gärna med att utbilda proffs i allt ifrån kunskap om bullermätningar, säkra lyft eller första hjälpen. Rätt råd kan vara skillnaden på lösningen på ett specifikt problem, som avgör i fall den här dagen blir en bra eller en dålig dag. Tveka inte att ta kontakt med oss på TOOLS, så utgår vi från er unika situation.


Fallskyddsutbildning - en arbetare i fallskyddsutrustning klättrar på metallkonstruktion
Fallskydd

Vi erbjuder fallskyddsutbildningar för att öka såväl kompetens som säkerhet för er verksamhet. Våra fallskyddsutbildningar leder ökad trygghet och en bättre arbetsmiljö både för dem ute på fältet och för de som ansvarar för proffsen.

Härdplaster - en arbetare i varselkläder som bär hjälm med hörselskydd, helmask och handskar
Härdplaster

Våra härdplastutbildningar ökar verksamhetens kompetens, vilket leder ökad trygghet och en bättre arbetsmiljö. Den riktar sig till proffs inom verksamheter som arbetar med allergiframkallande kemiska produkter, härdplaster.

Säkra lyft utbildning - en arbetare i varselkläder som hanterar en fjärrstyr en lyftanordning på en kranbil
SÄKRA LYFT

I vår utbildning Säkra lyft lär ni er att arbeta säkert med lyftanordningar och lyftredskap. Utbildningen är kvalitetsbaserad utifrån Arbetsmiljöverkets regler om säkert lyftarbete samt en tryggare arbetsmiljö.

Produkter
Butiker