Smart Service - ökad produktivitet, minskad lagerkostnad och effektiv verksamhet

Vi kallar vår tjänst för Smart Service eftersom det är precis vad det är – Smarta lösningar som ta hand om din varuförsörjning på fabriken eller i verkstaden.

Efter flera omfattande undersökningar av flödet av förnödenheter hos våra kunder konstaterade TOOLS att produkternas väg från hyllan till användningsplatsen oftast är lång och hanteras av flertalet personer. Det är till exempel vanligt att medarbetare behöver gå långa sträckor från sin arbetsplats till förrådet flera gånger per dag för att hämta artiklar som behövs för att kunna genomföra sina uppdrag.

Vi upptäckte också att många av våra kunder ofta hade många små egna förråd i verksamheten – artiklar som istället för att användas optimalt binder kapital och tar upp onödig plats.

Vill du också, precis som många av våra andra kunder istället få full kontroll över dina inköp och slippa tidstjuvar som onödigt spring? Överlämna detta åt oss!

Vi på TOOLS tar ansvar för att rätt produkter alltid ska finnas tillgängliga på rätt plats med hjälp av vår Smart Service och andra intelligenta lösningar.

Vad är Smart Service?

En Smart Service-lösning är ett system som ger dig kontroll över förbrukningen, besparing i tid och möjlighet till ökad produktivitet då våra obemannade lösningar alltid finns nära till hands för personalen.

TOOLS erbjuder lättanvända självskanningsbutiker ute hos våra kunder, varuautomater (klassiska automater, vågbaserade system eller RFID-system), låneautomater för kritisk utrustning, eller mer avancerade lösningar som obemannade popup-butiker.

Vår Smart Service-lösning

TOOLS lösning, Smart Service, placerar förnödenheterna nära användaren och ger full kontroll över både innehållet och förbrukningen. Vi tar över hanteringen av inköp, ordrar och följesedlar och förser ditt företag med en detaljerad färdigkonterad faktura. Vi erbjuder även analysdata som ger dig en full bild av ert uttag och köphistorik.

En gemensam nämnare som de flesta av våra kunder efterfrågar är ökad produktivitet, lägre kostnader och bättre kontroll på omsättningen av produkter. Vår analysdata, Smart BI, ger dig också full kontroll över förbrukningen som sker i våra Smart Service-system

Smart service-processen i 6 steg

 1. Behovsanalys
  Vad vill ni uppnå? Vilka utmaningar har ni idag?

 2. Nulägesanalys
  Vi ser över produkt- behov, inköpsflöden, fysisk tillgänglighet i lokaler m.m.

 3. Lösningspresentation
  Baserat på vad våra analyser visar presenterar vi ett förslag på lösning för vidare dialog.

 4. Avtalssignering
  Efter att vi kommit överens är det dags att formalisera vår överenskommelse.

 5. Implementering
  Vi driver implementeringen i projektform och ni är med som deltagare så allt blir rätt hos er.

 6. Drift
  Efter projektfasen driftar vi lösningen. Vi följer tillsammans upp resultatet för att se att de uppsatta målen uppfylls.

Vad ingår i TOOLS lösning för varuautomater?

 • Hårdvara, till exempel:
  förrådsskåp, varuautomater eller självscanningsförråd

 • Påfyllnadstjänst

 • Programvara

 • Smart BI-analysdata

 • Månadsfaktura inklusive varor och tjänster

TOOLS Smart service-lösningar

Nedan presenteras de tjänster som vi erbjuder inom vårt koncept Smart service. Vi anpassar alltid våra varuautomater efter vad just ditt företag och medarbetare behöver.

Smart safestock

Påfyllnads service i form av Smart Safestock fungerar som ett mellanlager placerat nära användaren på fabriksgolvet. Vi sköter påfyllning av produkter genom vår effektiva Smart Service app. Fokus för denna service är att alltid ha tillgång till rätt produkter nära användaren och att tillhandahålla hög servicegrad.

Smart self scanning

Smart Self scanning är en obemannad Express butik som vi erbjuder dig som kund i din egen lokal. Vi fyller butiken med just de varor som du har ett expressbehov av. Med vår app köper du varor direkt ur butiken. Vi fyller med automatik på butiken från vårt centrallager. Varje uttag/ köp ger underlag för en detaljerad förbrukningsstatistik som du som kund har full tillgång till.

Smart 2-bin- RFID

Vårt Smarta Kanban-system för bulkmaterial i produktionen, eller enkla förnödenheter där du säkerställer tillgången genom att ha två förpackningar av varje artikel och när den ena är slut tar du bort den förpackningen skannar den och då sänds en signal till oss att vi ska fylla på, samtidigt så trillar förpackning två fram.

Smart cabinet- scale

Smart Cabinet är en effektiv varuautomat med marknadsledande teknologi och mjukvara som är ständigt uppkopplad till vårt system för varupåfyllnad, vilket ger en hög servicegrad då vi direkt ser när en vara behöver fyllas på. Denna varuautomat är endast öppen för köp för av dig godkända medarbetare, varvid den kan placeras valfritt i produktionslokalen.

Smart open shelf- scale

Samma lösning som Smart Cabinet men denna lösning är anpassad till att byggas in i ett rum eller en container med inpasseringskontroll som också registrerar vem som gör köp ur hyllorna. På samma sätt som vår Cabinet så möjliggör denna lösning en detaljerad förbrukningsstatistik på individnivå.

Smart vending

Med denna varuautomat som vid köp enbart öppnar för uttag av just den artikeln som blev vald i menyn på detta sätt kan företaget få full kontroll och spårbarhet över vem som får använda vad, hur mycket och när. Lämpar sig för artiklar med hög produktionspåverkan samt högkostnadsartiklar.

Smart loaning

Med denna Smart Loaning enhet skapar du en intern uthyrnings funktion som har öppet 7/24/365 den ger fullständig spårbarhet av vem som har vilken artikel just nu eller har bokat en artikel för lån längre fram i tiden. Möjlighet att spärra trasiga produkter, automatisk spärr av lån inför inspektion eller kalibrering av produkter.

SMART Click and Collect

Med denna utlämningsstation ger du ditt förråd möjlighet att lämna ut varor även under icke öppettider. Mottagaren får ett SMS med en öppningskod och kan hämta varan senare.

Vill du minska onödigt spring, öka effektiviteten och hjälpa medarbetare att enkelt kunna utföra sitt jobb?

Vi på TOOLS är experter som kan allt om produktionsflöden och effektivitet!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vår Smart Service-lösning kan anpassas för just dina behov.