Skyltrond - varningsskyltar i industrimiljö

Vi kontrollerar och uppdaterar säkerhetsskyltar på din arbetsplats

Säkerhetsskyltar och markeringar är en viktig del i att kommunicera vilka säkerhetsregler och förutsättningar som gäller under ett pågående arbete på en arbetsplats. Informationen på säkerhetsskyltarna ska förstås av alla på arbetsplatsen. Därför är utformningen på arbetsmiljöskyltar lagstiftad och standardiserad. Det innebär att specifika krav gäller för hur och var skyltarna ska placeras. Det är viktigt att dessa krav följs - i annat fall riskeras människors säkerhet.

Sedan sommaren 2019 får inga gamla varningsskyltar sitta kvar på en arbetsplats som faller inom ramen för skyltlagstiftningen, i enlighet EU:s direktiv för skyltning. 

Vi på TOOLS erbjuder tjänsten skyltrond i de fall en arbetsplats behöver en inventering och uppdatering av arbetsmiljöskyltar.

Skylta aldrig med din okunskap

Har din verksamhet kännedom om reglerna kring säkerhetsskyltar? Vi på TOOLS hjälper gärna till med att säkerställa att en arbetsplats följer de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut för att säkerställa god hälsa, miljö och säkerhet för arbetarna.

Så går en skyltrond till:

  • TOOLS planerar och utför skyltronden tillsammans med skyddsombud eller säkerhetsansvarig

  • Det innefattar översyn av befintlig skyltning för att säkerställa att den uppfyller gällande föreskrifter med utgångspunkt från att den har rätt funktion samt utformning

  • Vid skyltronden görs också en bedömning om en ny skyltning behövs

  • Därefter presenteras en sammanställd dokumentation tillsammans med placeringsanvisningar och rekommenderade åtgärder


TOOLS målsättning är att skyltningen blir korrekt enligt gällande lagkrav samt tydlig och enkel att förstå i syfte att minimera risken för olyckor och skador.

När behövs en skyltrond?

  • När arbetsplatsen ska genomföra en ny riskbedömning

  • Vid ombyggnad av lokaler, exempelvis då arbetsplatsen utökar eller minskar sin verksamhetsyta

  • Vid installation av nya maskiner, nya kemikalier eller vid förändrade processer

  • När en ny lagstiftning inom området tillkommit, men arbetsplatsen har inaktuell skyltning eller måste komplettera sin skyltning

  • När markeringar eller skyltar inte längre ger de direktiv som de syftar till för den som vistas på arbetsplatsen

Vill du ha hjälp med att genomföra en skyltrond?

Prata med en av våra experter inom området.

Kontakta oss så berättar vi mer.