Certifiering och kalibrering av momentnycklar - momentnyckel som kalibreras

Vi utför certifiering och kalibrering av momentnycklar

Våra TOOLS-experter certifierar och kalibrerar momentnycklar. Det behövs eftersom de säkerställer att skruvförband blir rätt dragna.

Även om skruven är dragen till optimal klämkraft kan förbandet lossna på grund av att detaljerna som sammanfogats sätter sig. Därför är momentnycklarna viktiga komponenter för att det ska sammanfogas på ett korrekt och säkert sätt.

Vi rekommenderar alltid att momentnycklar kalibreras minst en gång om året, med hjälp av specialutrustning.

Så kalibrerar vi momentnycklar

Vi på TOOLS har ett specialanpassat kalibreringsverktyg som skapar förutsättningar för att funktionskontrollera, justera, kalibrera och efterkontrollera momentnycklarnas funktion.

TOOLS har utrustning för just din kalibrering, oavsett om din budget är stor eller liten eller om den verksamhet du företräder kräver extremt hög precision.

Tips vid användning av momentnyckel
  • Använd dig av torr-rep minst två gånger innan momentnyckeln används – om möjligt hela vägen upp till maxmoment

  • Hantera verktyget med varsamhet. Undvik att tappa det i golvet

  • Använd aldrig momentverktyget till något det inte är ämnat för, exempelvis som hammare, verktyget kan få fel dimensioner vilket påverkar hur väl det fungerar vid vridmomentet

  • Ett tappat momentverktyg bör genast lämnas in för en ny kalibrering

  • Undvik att lämna momentnycklar belastade mellan olika arbetsmoment

  • Var vaksam mot stora temperaturskillnader- det kan skapa svällningar eller sprickor i verktyget

  • Olja, grus och annat skräp ska alltid hållas borta från mekanismen

  • Försök aldrig själv att reparera eller justera verktygen om du inte har tillräcklig kunskap om hur det ska genomföras

Behöver du kalibrera eller certifiera verksamhetens momentnycklar?

Kontakta oss så berättar vi mer.