Nu på lördag den 19:e januari kl 10:00 kommer en uppdatering av systemet genomföras. Det beräknas ta ca 1h.

Det innebär att all åtkomst till tools.se ligger nere under denna tid.

 

Certifieringar och policyer

Här hittar du TOOLS certifieringar och policydokument. TOOLS Sverige AB ingår i Momentum Group och agerar utifrån koncernens policyer.

Code of conduct

Code of conduct

Kvalitetspolicy

TOOLS kvalitetspolicy

Miljöpolicy

TOOLS miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

TOOLS arbetsmiljöpolicy

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat – TOOLS Sverige AB

ISO 9001 och 14001 (svenska)

ISO 9001 och 14001 (engelska/english)

OHSAS 18001 (svenska)

OHSAS 18001 (engelska/english)

Achillescertifikat – TOOLS Sverige AB

Achillescertifikat