Certifieringar och policyer

Här hittar du TOOLS certifieringar och policydokument. TOOLS Sverige AB ingår i Momentum Group och agerar utifrån koncernens policyer.

Code of conduct

Code of conduct

Kvalitetspolicy

TOOLS kvalitetspolicy

Miljöpolicy

TOOLS miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

TOOLS arbetsmiljöpolicy

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat – TOOLS Sverige AB

ISO 45001 (svenska)

ISO 45001 (engelska/english)

ISO 9001/14001 (svenska)

ISO 9001/14001 (engelska/english)

Achillescertifikat – TOOLS Sverige AB

Achillescertifikat

FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen

FTI, anslutningsbevis 2019 (svenska)

FTI certificate (engelska/english)

Policy kring konfliktmineraler

Policy on conflict minerals (engelska/english)

Svetskommissionen

Medlemsbevis, Svetskommissionen