Nu på lördag den 19:e januari kl 10:00 kommer en uppdatering av systemet genomföras. Det beräknas ta ca 1h.

Det innebär att all åtkomst till tools.se ligger nere under denna tid.

 

Sundsvall

Industrigatan 26
856 33 Sundsvall
Telefon:  010 454 84 30
Fax:  010 454 84 31
E-post:  sundsvall@tools.se

Våra öppettider: