Nu på lördag den 19:e januari kl 10:00 kommer en uppdatering av systemet genomföras. Det beräknas ta ca 1h.

Det innebär att all åtkomst till tools.se ligger nere under denna tid.

 

Kalmar

Dagövägen 2
393 56 Kalmar
Telefon:  010 454 57 30
Fax:  010 454 57 31

Våra öppettider:

ÖPPETTIDER

INNESÄLJ
010 454 57 00
order.kalmar.sydost@tools.se