Nu på lördag den 19:e januari kl 10:00 kommer en uppdatering av systemet genomföras. Det beräknas ta ca 1h.

Det innebär att all åtkomst till tools.se ligger nere under denna tid.

 

Borås

Verkstadsgatan 4
504 62 Borås
Telefon:  010 454 54 00
E-post:  info.vast@tools.se

Våra öppettider:

ÖPPETTIDER
06.30-16.00

BUTIK
010 454 54 00

INNESÄLJ
010 454 51 80
toolsvast.borasorder@tools.se