Nu i höst kommer vi för första gången att ha Swedoldagar i elva TOOLS-butiker (som byter namn till Swedol i slutet av september). TOOLS och Swedol ingår i samma företag och du har samma kundnummer och avtal hos båda.

Vi får företag att fungera 

Vi vet vad vi håller på med

Vi förstår våra kunder

Med hjälp av vår kunskap bidrar vi till att de kan lösa sina utmaningar

VÅRA EXPERTER HJÄLPER DIG ATT LEVERERA PERFEKTIONAKTUELLT